משלוח חינם בקניה מעל ₪299

תקנון שימוש

 

ברוכים הבאים לאתר nutrazen (“האתר”), חנות אונליין של מותג nutrazen, המציעה למכירה מוצרים אורגניים בריאים, באיכות מעולה ובטעם טוב.
גולשים יקרים, תקנון האתר מהווה חוזה מחייב בין החברה לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בתקנון. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.
האתר כולל מידע כללי וספציפי אודות המוצרים המוצעים למכירה בו ומאפשר לגולש לרכוש אותם בהתאם למחיר הנקוב באתר.
השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד ותקנון זה מתייחס כמובן, גם לנשים.
החברה עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם החברה בכתובת הדוא”ל: info@nutrazen.com.
הגדרות של מונחים בתקנון
בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:
1. גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר, לרבות הלקוח.
2. החברה – חברת נוטרה זן בע”מ, מפעילת האתר ו/או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.
3. המוצר/ים – המוצרים המוצגים באתר ומוצעים למכירה.
4. תנאי השימוש / התקנון – מסמך זה.
5. לקוח – גולש, לרבות גולש אשר גולש באתר, לרבות גולש אשר מחזיק בשם משתמש וסיסמא ייחודים לו.
6. תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים.
7. השירותים – השירותים השונים המוצעים באתר על ידי החברה, לרבות האפשרות לרכוש את המוצרים.
8. יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
9. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח הזמנות.
10. המועד המבוקש לאספקת המוצר – המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שיסופק לו המוצרים.
11. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
12. ימי עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
13. חוק הגנת הצרכן – חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 תקנותיו והוראותיו.

 

באופן כללי

 

1. החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
2. כל שינוי מהותי בתנאי תקנון זה יפורסם ויחייב את הגולש מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או כל דין אחר, יגבר האמור בתקנון. אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות תקנון זה כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות התקנון. מובהר, שהכוונה המקורית של הוראות תקנון זה, היא לא להעניק לגולש זכויות מעבר לזכויות הבסיס שעליהן לא ניתן להתנות (ככל שקיימות) והמוענקות במפורש בדין.
4. כל מחירי המוצרים המוצעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה יחויב לפי המחירים המעודכנים.
5. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
6. המוצרים מוצגים באתר בקטגוריות שונות. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
7. המוצרים עומדים בדרישות משרד הבריאות וכשרים כמפורט על אריזת המוצרים.
8. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המוצעים למכירה באתר.
9. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
10. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת לגולש אודות סל קניות ‘נטוש’, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידו.
11. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הגולש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שגולש, הוא יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
12. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל גולש. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי החברה

 

1. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי:
• הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
• יציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
• ישתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
• כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישומו כמשתמש, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש.
• עצם הרישום כמשתמש מהווה הסכמה להיכלל במאגר של החברה. המאגר ישמש את החברה בין היתר למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת לגולש, בדואר אלקטרוני או במסרון ככל שהגולש אישר את קבלתם. מחיקת פרטים מהמאגר תעשה לבקשת הגולש שיופנה לחברה לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.
• החברה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג’ כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו.
• הוא מסכים שהחברה תהא רשאית למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם החברה תעמוד בפני איום כי ינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
• לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו.
• הוא פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לתכני האתר, לרבות בכל הקשור למוצרים ולשימוש בהם.
2. לחברה הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמשתמש וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל תוכן של גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי דין ו/או הסכם. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה “שימוש לרעה”, האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין.

 

 

אחריות החברה ומגבלותיה

 

1. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, החברה לא תשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.
2. השירות המוצע באתר ניתן כפי שהוא .(AS IS) החברה אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי הגולשים בכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לתמהיל ו/או איכות המוצרים המוצעים בו ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים.
3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה של מוצרים באמצעות האתר, כמו גם הסתמכות על התכנים שבו – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4. כאמור, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצר הנמכר בפועל.
5. בכל מקרה לא תישא החברה בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ואחריותה לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה משימוש של הלקוח במוצר לא יעלה על ערך המוצר הנרכש שגרם לנזק.
6. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ועליו למלא בקפדנות את הוראות השימוש והאחסון הנלוות למוצר, ככל שקיימות כאלו.
7. החברה לא תהא אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות בדואר ישראל בפרט ובמשק בכלל, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני ו/או סליקת כרטיס האשראי.
8. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד המבוקש לאספקת המוצר. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים המוצעים באתר לוקים בפגם כלשהו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 1800-690-690. מובהר כי החברה אינה יצרנית המוצרים אלא מייבאת ומשווקת אותם בלבד ועל כן לא תשא בכל אחריות הנוגעת למוצרים לרבות, אך לא רק, טיב המוצר, טריותו, שלמות אריזתו, הנתונים והמידע המופיעים על אריזתו והשפעתו הבריאותית על הצורכים אותו. אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר ויש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו. ייתכן וחלק מהמוצרים יכללו רכיבים אלרגניים ו/או גלוטן.
9. אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי החברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתנאי שימוש אלה, הגולש יודיע על כך לחברה לאלתר ובכתב, וייתן לחברה 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה כאשר הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מטעם החברה, אלא אם החברה לא תיקנה את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבלה הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

 

זכויות הקניין רוחני של החברה ובעלותה בנוגע לתכנים באתר

 

1. החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
2. החברה תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד ו/או של יצרני המוצרים המוצעים למכירה באתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים והתכנים באתר – לרבות תכני אודיו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר.
4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, קטעי אודיו ווידאו, עיצוב ותמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים.
6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
8. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

 

הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר

 

1. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה ואישור תנאי תקנון זה מהווה תנאי מתלה להשלמת ההזמנה.
2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. הגולש מתחייב כי כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך רישומו כמשתמש, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא ואינו מפר זכויות צדדים שלישיים והדין. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
3. קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר גם ללא הרשמה.
4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. מובהר כי גם במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה בשל כך בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם עבור המוצר במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.
8. כל לקוח יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
9. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצר והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
10. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
11. בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal, או יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal חדש. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצר שנרכש רק לאחר קבלת אישור מPayPal השימוש וקבלת האישור מPayPal כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal ולא של האתר.
12. סליקת כרטיסי האשראי של הלקוח מתבצעת באמצעות חברת סליקה הקשורה בהסכם מחייב מול החברה ועל כן החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של הלקוח ואינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת הסליקה ביחס לכך.

 

 

אספקה ומשלוחים

 

1. לצורך השלמת ההזמנה, הרוכש יכול לבחור באת מבין הדרכים הבאות לאיסוף המוצרים: (א) איסוף עצמי ממחסני החברה במושב זיתן בימים א-ה בין השעות 9:00-15:00 בתיאום טלפוני מראש למספר 1800-690-690 (ב) באמצעות דואר רשום (ג) חברת שליחויות עד לכתובת שימסור הרוכש.
2. החברה תעשה כמיטב יכולתה להכין את המוצרים למשלוח סמוך ככל האפשר מקבלת ההזמנה.
3. סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון. לתשומת לבכם: עלויות המשלוח מתעדכנות אוטומאטית בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח ולמשקל החבילה (מעל או מתחת ל- 2 ק”ג).
4. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 3 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 3 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר. מטעמים לוגיסטיים, החברה אינה מבצעת משלוחים מעבר לתחומי הקו הירוק.
5. החברה איננה נושאת באחריות על עיכובים באספקת המוצרים עקב נסיבות שאינן בשליטתה כגון מעשים ומחדלים של חברות השילוח השונות ודואר ישראל.
6. אופן החזרת הפריטים: הלקוח ישלח את המוצר חזרה לחברה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילה ומאפשר שירות דואר גוביינא על חשבון החברה.
7. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
8. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- החזרתם תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או בניכוי של 100 ש”ח- הזול מביניהם. במידה ויבחר בקבלת זיכוי כספי לשימוש באתר (“קרדיט”)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.
9. את הפריטים המוגדרים עדינים – משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה – ניתן להחזיר במחסני החברה (מושב זיתן), עד 14 יום ממועד קבלת המוצרים.

 

 

ביטול עסקה

 

1. האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
2. הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים המפורטים להלן שלהלן:
• כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
• במקרה של ביטול עסקה לפני שליחת המוצר ללקוח יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
• במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח יינתן זיכוי כספי מלא הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, באריזתו המקורית תוך 14 ימים מקבלתו. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח כלל.
3. לחברה שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבם של המוצרים שמוחזרים.
4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 

 

מדיניות פרטיות

 

1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע להפעלת האתר והחברה עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.
2. החברה תמנע מהעברה לצד ג’ של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (“המידע”). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, החברה רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:
• הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.
• קיימות הוראות דין המחייבות את החברה להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
• במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין החברה.
• במקרה שהחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
• כאשר המידע נדרש לשם השלמת רכישת המוצרים באתר.
• במקרה שהפעילות של האתר תעבור לגורם אחר, החברה תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר .
3. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת המידע אינם מטילים על החברה חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
4. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הגולש לכך שפרטי הגולש שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לגולש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הגולש לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
5. הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הגולש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתקנון זה ו/או בגלישתו באתר מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל מהחברה ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו יתבקש למסור כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “המייל”).הגולש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והגולש מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליו לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: info@nutrazen.com.
7. גולשים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.
8. כתובות IP ועוגיות (cookies): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב’ פרטים. הנתונים הנ”ל נאספים למטרות פנימיות של החברה, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (cookies) כברירת מחדל. אם גולש אינו מעונין בהטמעת עוגיות, יש לו את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלו, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.
9. החברה משתפת פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. לחברה אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג’ כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.
שימוש הגולש באתר מעיד על הסכמתו להתקנת cookies של החברה ושל השותפים העסקיים של החברה, כגון גוגל וכן לשימוש במידע כאמור לעיל. למדיניות הפרטיות של Google ראו :http://www.google.com/intl/en/privacy ולמדיניות הפרטיות של פייסבוק ראו: https://www.facebook.com/policy.php.
גולש יקר,
פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים בפרק זה.
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה אין בהם בטחון מוחלט ועל כן החברה אינה מתחייבת שהתכנים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
אם אתה מרגיש שהחברה אינה שומר על מדיניות פרטיות זו מכל סיבה שהיא, אנא באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@nutrazen.com.

 

שונות וסמכות שיפוט

 

1. החברה והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מהלקוחות) ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג’ לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
2. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי שימוש אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.
3. תנאי שימוש אלה, המהווים כאמור הסכם מחייב בין החברה לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
4. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
5. על אף האמור בכל דין, כל תביעה מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.
6. כל ההודעות שישלחו לחברה יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
7. הודעות לחברה יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@nutrazen.com .
ט.ל.ח.

X